افق یادگیری بعد سوم
آکادمی دیزاین بعد سوم توسط جمعی از اساتید دانشکده های هنر و طراحی ایران و طراحان صنعتی، باهدف ارائه خدمات تخصصی کیفیت مدار تأسیس گردیده است. این آکادمی در زمینه های تخصصی دیزاین به فعالیت مشغول است که شامل گرایش هایی چون طراحی داخلی، طراحی جواهر آلات، طراحی مد و لباس، طراحی محصول و طراحی خودرو می شوند. متدولوژی خاص آموزشی در آکادمی دیزاین بعد سوم، یادگیری از طریق دیزاین یا Learning By Designing می باشد.بدین معنی که پس از ارائه مبانی تخصصی هر یک از گرایش های ذکر شده، شرکت کنندگان در این دوره ها با انجام پروژه های عملی و حتی الامکان پروژه های واقعی طراحی صنعتی مبانی نظری و عملی دیزاین را فرا می گیرند.
 
 
 
 
با توجه به نیاز روزافزون جامعه به مهارت های توانمند ساز مدیریتی و خدمات آموزشی در حوزه‌های تخصصی، درخواست کسب و کارهای جدید برای  خدمات تحصیلات تکمیلی مناسب در زمینه مدیریت، مدرسه کسب و کار افق یادگیری با بهره گیری از اساتید برتر  این حوزه  برای پاسخگویی به این نیاز شکل گرفته است. در صدر اهداف این مدرسه ارائه خدمات با کیفیت در خدمات مکمل آموزش عالی مدیریت برای موفقیت صاحبان کسب و کار ، مدیران و دانشجویان کشور است.