آکادمی زبان افق یادگیری برای اولین بار در راستای توانمند سازی مدیران و پرسنل سازمان ها و شرکت های تجاری در انجام کسب و کارهای بین المللی اقدام به برگزاری دوره های زبان انگلیسی تجاری نموده است. این دوره ها با بهره گیری از اساتید مجرب و مسلط به دانش مدیریت و زبان انگلیسی برگزار می گردد.

این دوره ها در دو سطح از نیاز سازمان ها ارائه می شود:

  1. دوره زبان تجاری عمومی:

 شامل تقویت مهارت های فروش و بازاریابی، مذاکرات تجاری، ارائه مطلب، ارتباطات ایمیلی و تلفنی و سفرهای تجاری  می باشد. این دوره در یک ترم شامل 15 جلسه دو ساعته ارائه می گردد.

  1. دوره زبان تجاری تخصصی:

در این دوره براساس نیاز مشتری هر کدام از مهارت های دوره عمومی به طور اختصاصی و مبسوط ارائه خواهد گردید.

مخاطبان این دوره باید از سطح زبان متوسط برخوردار باشند. درصورت عدم احراز این سطح،  زبان آموز باید   دوره پیش نیاز را طی کند.