آغاز دوره نکته و تست زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کلاس نکته و تست زبان وزارت بهداشت

مدرس: دکتر حسن یعقوبی

طول دوره:8 جلسه 4 ساعته

محتوی دوره:

1-بررسی کامل تست های کنکور ده سال اخیر

2-تدریس کتاب "انگلیسی برای دانشجویان پزشکی (ESM)"

3-دوره کامل کتاب "نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد" توسط 16 دوره تست طبقه بندی شده

4- چهار مرحله آزمون جامع همراه با رفع اشکال

شروع دوره:جمعه 7 اسفند1394