دوره کاربردی طراحی داخلی

دوره تخصصی طراحی دکوراسیون و معماری داخلی آکادمی دیزاین بعد سوم در 2 ترم 3 ماهه برگزار می شود.

در ترم اول 4 درس زیر ارائه می شود:
طراحی تخصصی المان های طراحی داخلی/ مدرس:  مهیار صامت حقیقی / 16 جلسه
مبانی طراحی داخلی/ مدرس: حسین دشتستان / 20 ساعت

شناخت مواد و متریال در طراحی داخلی/ مدرس:  محمد رستمی / 20 جلسه
نرم افزار تخصصی طراحی داخلی(Max، CAD) / مدرس: مهیار صامت حقیقی / 16 جلسه

دروس ترم دوم:

نرم افزار راینو و V ray مکس / مدرس: مهیار صامت حقیقی / 28 ساعت


طراحی اتصالات مورد نیاز و جزییات ساخت / مدرس: محمدرضا رستمی / 20 ساعت

پروژه پایانی / مدرس: مهیار صامت حقیقی، حسین دشتستان، محمدرضا رستمی / 20 ساعت

این دوره با هدف کسب مهارت برای انجام پروژه های واقعی و معرفی به شرکت های طراحی داخلی برگزار می شود.

تلفن: 26407646