نگاهی بر کلاس های یک روز در هفته

 

 

Professional Listening:

آموزش مهارت شنیدن در چهار ترم با متد انحصاری آموزشگاه افق یادگیری

      ایجاد حساسیت شنیداری با استفاده از فایل های صوتی آموزشی و سرعت آهسته

      بالا بردن حافظه شنیداری با استفاده از پیاده سازی فایل های صوتی استاندارد و واقعی

      تقویت تشخیص آهنگ صدا با استفاده از فیلم و شعر 

       افزایش دایره لغات مفید و پرتکرار در مکالمات روزمره

      مدت دوره: بیست جلسه                                           

 

 

Professional Speaking:

آموزش مهارت مکالمه در چهار ترم با متد انحصاری آموزشگاه افق یادگیری

      آموزش لغات کاربردی در مکالمات روزمره

      آموزش تلفظ صحیح و استاندارد کلمات

      تقویت روان سازی جملات (Fluency) و پیوستگی کلام

      آماده سازی برای مصاحبه IELTS  و  TOEFL

     آموزش تکنیکهای مصاحبه های تحصیلی و استخدامی

     مدت دوره: بیست جلسه 

                                          

 

 

 

Professional Reading:

آموزش مهارت خواندن در چهار ماه با متد انحصاری آموزشگاه افق یادگیری

      آموزش مهارت Skimming  و Scanning (تندخوانی)

     آموزش پیدا کردن کلمات کلیدی (Keywords)

      آموزش کلیه مهارت های IELTS  و TOEFL

      تقویت دایره لغات آکادمیک

     تقویت قدرت حدس لغات مشکل بدون استفاده از دیکشنری

     مدت دوره: بیست جلسه                                           

 

 

Professional Writing:

آموزش مهارت نوشتن در چهار ترم با متد انحصاری آموزشگاه افق یادگیری

     آموزش جمله سازی و ساختار صحیح جمله

      آموزش طراحی نقشه یک متن (Planning) 

    ساختن یک پاراگراف (Paragraph Development)

      ایجاد یک متن به صورت پیوسته و منطقی

      آموزش نوشتن متون و نامه های رسمی

      مدت دوره: بیست جلسه