Professional Listening

آموزش مهارت شنیدن در چهار ترم با متد انحصاری آموزشگاه افق یادگیری

      ایجاد حساسیت شنیداری با استفاده از فایل های صوتی آموزشی و سرعت آهسته

      بالا بردن حافظه شنیداری با استفاده از پیاده سازی فایل های صوتی استاندارد و واقعی

      تقویت تشخیص آهنگ صدا با استفاده از فیلم و شعر 

       افزایش دایره لغات مفید و پرتکرار در مکالمات روزمره

      مدت دوره: بیست جلسه