آغاز دوره مکالمه پیشرفته

آغاز دوره مکالمه پیشرفته با متد انحصاری آکادمی زبان افق یادگیری در ده جلسه

شروع کلاس ها: 30 آبان ماه