آغاز سی و چهارمین دوره آمادگی زبان دکتری وزارت علوم و بهداشت

آغاز سی و چهارمین دوره  آمادگی زبان دکتری وزارت علوم و بهداشت

دوره جامع زبان دکترا 
MHLE, MSRT, TOEFL
- مناسب برای آزمون دکترا و تافل بین المللی
- مناسب برای داوطلبان دکترا کلیه رشته ها  
- تدریس کامل کتاب "نگاهی جامع بر زبان دکترا" 
- ارائه مشاوره و برنامه ریزی اختصاصی 
- آزمون های شبیه سازی منظم
- سیستم آموزشی انحصاری آکادمی افق یادگیری
- فضای استاندارد آموزشی 
- مدرس: دکتر حسن یعقوبی
مولف کتب تخصصی زبان ارشد و دکترا 
" نگاهی جامع بر زبان دکترا" 
مدرس حرفه ای دوره های عالی زبان انگلیسی 
شروع کلاس ها: پنج شنبه 3 دی ماه 1394 
شروع دوره: یکشنبه ٦ دی1394